123 miljoen voor 15 Katapult-projecten

02.10.2023

Vijftien samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van de Katapult-community, hebben een bijdrage ontvangen uit het Nationaal Groeifonds. Katapult is een netwerk van ruim 550 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en heeft als doelstelling om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te versterken, deelt Platform Talent voor Technologie mee.

Waardevolle lessen bij leggen DC-netten voor OVL

29.09.2023

P. de Jong Kabelmetingen werkt inmiddels enige jaren onder andere samen met de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. In die tijd hebben ze veel ervaring opgedaan met DC-netwerken als het gaat om de openbare verlichting (OVL) met led.

Landelijke dag Sterk Techniekonderwijs

28.09.2023

Sterk Techniekonderwijs (STO) zet zeg in voor optimaal technisch onderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. De organisatie is actief en heeft een groot netwerk onder scholen, bedrijven en overheidsinstellingen.

Liever duurzame daadkracht dan goedbedoelde idealen

27.09.2023

‘Het kabinet lijkt moeite te hebben om echt iets in beweging te zetten’, staat in de analyse van het FME van de Miljoenennota 2024. Dit, ondanks allerlei maatregelen op het gebied van onder andere energiebelasting,  energietarieven, stimuleringssubsidies, verplichte energiebesparende maatregelen, wettelijke terugverdientijd en de mogelijkheden voor investeringsaftrek.

Wereldrecord EV: in 0,956 seconde naar 100 km/u

25.09.2023

Het team van de universiteiten van Luzern en Zürich heeft met de zelfgebouwde elektrische Formula Student raceauto ‘mythen’ het wereldrecord accelereren verbroken: de wagen ging van 0 naar 100 km/u in 0,956 seconden en had daar slechts 12,3 meter voor nodig, zo staat op Eng Het vorige record stond sinds september 2022 op 1,461 seconde en was neergezet door een team van de Universiteit van Stuttgart.

"Netverzwaring is een tijdelijke oplossing"

22.09.2023

“Ons elektriciteitssysteem is het allergrootste bezit dat we hebben als mensheid. Het is destijds ontworpen om op een bepaalde manier te functioneren. Nu zijn we dat systeem aan het veranderen maar dat is een weg die leidt naar eindeloos knoeien.

Nieuwe richtlijn Tunnelverlichting 2023 beschikbaar

20.09.2023

De laatste jaren is de ontwikkeling van ledverlichting in een stroomversnelling geraakt. Het is een algemene trend dat conventionele armaturen en lichtbronnen voor bijvoorbeeld natriumverlichting niet langer verkrijgbaar zijn en/of niet meer in ontwikkeling zijn of in nieuwe projecten worden toegepast.

“Eigenlijk misbruiken we het elektriciteitsnet voor opslag”

19.09.2023

De NEN-EN-IEC 61851-1 is de Europese en overkoepelende norm voor EV-apparatuur voor het opladen van elektrische wegvoertuigen, met een nominale voedingsspanning tot 1.

Primeur: Bredase tunnel elektrisch en emissieloos geboord

19.09.2023

Een elektrisch gestuurde boorinstallatie van 235 ton kan volledig gevoed met duurzame elektriciteit en zonder stikstof- of CO2-uitstoot, ondergronds een tunnel boren voor de aanleg van een hoogspanningskabel, meldt TenneT.

Tips voor het verlichten van de thuiswerkplek – deel 1

15.09.2023

Nu steeds meer mensen thuis werken, is het zinvol om meer aandacht te besteden aan de thuiswerkplek. Over ergonomische aspecten, ventilatie, een aangename temperatuur en de aanwezigheid van planten ter bestrijding van allerlei fysieke en mentale klachten worden al talloze adviezen gegeven.

Kosten, laadpas en -app zijn vaak knelpunten

14.09.2023

Door de aanzienlijke stroomprijzen zoeken elektrische auto-bezitters vaker naar manieren om de kosten van het laden te beperken. Dit komt naar voren bij het Nationaal Laadonderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks uitvoert, meldt NU.

Ouderwetse stoppenkast is gevaarlijk en vertraagt de energietransitie

14.09.2023

Honderdduizenden woningen in Nederland hebben een verouderde meterkast. De ouderwetse elektrische stoppenkasten met zekeringen zouden op grote schaal plaats moeten maken voor moderne groepenkasten met automatische zekeringen.

Extra blijven investeren in onderzoek & innovatie

13.09.2023

‘Om in een veranderende geopolitieke context van alle grote maatschappelijke transities een succes te maken, is het belangrijk dat we de komende jaren extra blijven investeren in onderzoek & innovatie’, luidt de mening van verschillende organisaties uit het onderzoeks- en innovatieveld die verenigd zijn in de Kenniscoalitie, meldt Engineers Online.

Unieke algoritmes en aansturing voor virtuele energiecentrales

12.09.2023

TIBO Energy houdt zich bezig met Energie Management Systemen (EMS) op basis van Machine Learning (ML). ML is een vorm van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) die gericht is op het bouwen van een systeem dat van verwerkte data kan leren of data gebruikt om beter te presteren.

Concurrenten liggen op de loer voor technici

11.09.2023

Uit de zevende editie van de TechBarometer van het ROVC blijkt dat zeventig procent van de technici aanbiedingen krijgt van andere werkgevers voor nieuw werk. Het onderzoek was onder ruim 1.

Interessante technische vooruitzichten voor OVL-net

07.09.2023

Een klein jaar geleden gaf Laurens Mackay tijdens de DC On Tour bijeenkomst bij The Green Village een presentatie over ‘power capacity’. In een daaropvolgend webinar van Stichting Gelijkspanning ging hij daar dieper op in.

Goedkoper laden door onderzoek

06.09.2023

In Nederland hebben we ruim 50.000 openbare laadpalen. De tarieven per laadpaal verschillen alleen nogal, meldt de Consumentenbond die er onderzoek naar deed. De prijs bij het ene laadpunt is 70 cent per kilowattuur en bij het andere punt is die prijs 30 cent, zo staat op Change Inc.

Circulariteit in de paneelbouw

05.09.2023

Afval scheiden en recyclen wordt binnen de paneelbouw al langere tijd gedaan. Verpakkingsmateriaal zoals karton wordt zoveel mogelijk hergebruikt, plastic wordt ook apart ingezameld en uiteraard is koper een waardevolle grondstof om te recyclen.

NEN vraagt commentaar op ‘Veilig werken aan EV’

04.09.2023

NEN heeft het ontwerp van de NEN 9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ gepubliceerd. Eenieder die met EV werkt, kan tot 15 november 2023 online haar of zijn commentaar op dit normontwerp insturen.

Data en Telecom in een Elektrische Installatie – deel 3

01.09.2023

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) of Elektromagnetische Verdraagzaamheid (EMV) is het vakgebied dat zich bezighoudt met het aanpakken en voorkomen van elektromagnetische beïnvloeding in en tussen elektrische en elektronische componenten en systemen.

12311»  van 20
Nieuws
Open zoekhulp